Προειδοποίηση ενηλίκων.

Προειδοποίηση – σεξουαλικά σκληρό περιεχόμενο Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες, συνδέσμους, εικόνες και βίντεο από σεξουαλικά σκληρό υλικό. Εάν είστε κάτω των 18, εάν θεωρείτε ότι το υλικό αυτό σας προσβάλλει ή εάν είναι παράνομο να παρακολουθείτε τέτοιο υλικό στην κοινότητά σας, μην συνεχίσετε.

Διαβάστε και συμμορφωθείτε με τους ακόλουθους όρους πριν συνεχίσετε:

Επιπλέον, ούτε αυτή η ιστοσελίδα αλλά ούτε και οι συνδεόμενες με αυτήν δεν θα θεωρούνται υπεύθυνες για οποιεσδήποτε νομικές επιπτώσεις που προκύπτουν από δόλια εισαγωγή ή χρήση της ιστοσελίδας αυτής.

Η σελίδα με την προειδοποίηση αυτή αποτελεί νομική συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας αυτής και/ή οποιασδήποτε επιχείρησης στην οποία έχετε έννομο ή δίκαιο συμφέρον.

Εάν οποιοδήποτε τμήμα της συμφωνίας θωρείται ανίσχυρο από δικαστήριο ή αρμόδια δικαιοδοσία δεν θα επηρεάζει την εκτελεστότητα άλλων τμημάτων της συμφωνίας αυτής.

Όλοι οι ερμηνευτές στον δικτυακό αυτό τόπο είναι άνω των 18, έχουν συναινέσει στο να φωτογραφηθούν και/ή να βιντεοσκοπηθούν, έχουν υπογράψει τυπική απαλλαγή και έχουν παράσχει αποδεικτικά της ηλικίας τους, θεωρούν ότι αποτελεί δικαίωμά τους να εμπλέκονται σε σεξουαλικές ενέργειες συναίνεσης για την διασκέδαση και την εκπαίδευση άλλων ενηλίκων και θεωρούν ότι είναι δικαίωμά τους ως ενήλικες να τους παρακολουθούν ενώ κάνουν όσα κάνουν οι ενήλικες.

Τα βίντεο και οι εικόνες σ' αυτόν τον δικτυακό τόπο προορίζονται για χρήση από υπεύθυνους ενήλικες για να παρέχουν σεξουαλική διασκέδαση. Οι εικόνες και τα βίντεο σ’ αυτόν τον δικτυακό τόπο απεικονίζουν αληθινούς ανθρώπους και τις συμπεριφορές τους όταν βρεθούν σε φανταστικές καταστάσεις.

Σε όλους τους ερμηνευτές δίνεται η ευκαιρία να εξετασθούν για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα χωρίς χρέωσή τους εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν την ερμηνεία τους.

Όλη η δραστηριότητα συμφωνείται και συζητείται πριν από την βιντεοσκόπηση και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των ερμηνευτών.

Γίνετε μοντέλο στην κάμερα | Webmasters

Προσωπικό απόρρητο | Υπηρεσία πελατών | Γενικοί όροι | Εταιρεία σχετικά με την εταιρεία | Αρχεία θεματοφύλακα

Όλα τα μοντέλα είναιηλικίας 18 ετών ή άνω.
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας © 2004 - 2019 Το περιεχόμενο είναι εγκεκριμένο από νόμιμους κατόχους.
Υτή η ιστοσελίδα ανήκει και είναι υπό την λειτουργία της: IsLive.com B.V. | Amstelplein 62 | 1096 BC Amsterdam | kvk: 50227505 | BTW: NL 822629847.B01